Aktualności

1 kwietnia 2015

Nabory wniosków o dofinansowanie w województwie zachodniopomorskim

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedstawił wstępny harmonogram naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z opublikowanym dokumentem w 2015 roku przewiduje się m.in. uruchomienia następujących działań:

  • Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.
  • Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji.
  • Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.
  • Działanie 2.13 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii.
  • Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych.
  • Działanie 3.6 Wsparcie rozwoju systemów oczyszczania ścieków.

Należy podkreślić, że harmonogram nie ma ostatecznego kształtu i istnieje możliwość wprowadzania w nim zmian w ciągu całego roku.  

Źródło: http://www.rpo.wzp.pl