Nabory na projekty energetyczne w Wielkopolsce
Nabory na projekty energetyczne w Wielkopolsce
Powrót do aktualności
3 lipca 2024

Nabory na projekty energetyczne w Wielkopolsce

Szanowni Państwo,

 

dużo dzieje się i dziać się będzie w najbliższym czasie w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZONO od 10-06-2024 do 16-08-2024

Działanie 10.2 -- dla inwestycji polegających na podniesieniu efektywności energetycznej oraz wdrożeniu modelu GOZ w MŚP. Nabór dla projektów realizowanych na terenie miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

 

W ramach naboru kwalifikowane są następujące typy projektów:

  • TYP I – modyfikacja procesów technologicznych,
  • TYP II – kompleksowa modernizacja energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstwa,
  • TYP III – działania inwestycyjne mające na celu zmniejszenie zasobo- i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych.

Elementami uzupełniającymi mogą być również instalacje wytwarzania OZE. Wsparcie udzielane wyłącznie w oparciu o pomoc de minimis na poziomie 70%.

 

PLANUJE SIĘ od 16-12-2024 do 28-02-2025

Nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.3 Rozwój energii odnawialnej (OZE) – nabór dla inwestycji realizowanych na terenie całej Wielkopolski.

 

Wspierane typy projektów:

  1. Projekty dotyczące technologii OZE cechujących się niewystarczającą dojrzałością technologiczną, wyższym ryzykiem lub niższą rentownością, dotyczące m.in.
    1. magazynów energii,
    2. inwestycji obejmujących rozwój technologii, produkcji, przesyłu i wykorzystania gazów zdekarbonizowanych (np. innowacyjne projekty wodorowe),
    3. projektów pilotażowych i demonstracyjnych w zakresie infrastruktury zeroemisyjnej (obiekty usług publicznych).

Dofinansowanie będzie skierowane m.in. dla Przedsiębiorstw.

Przewiduje się wsparcie w formie dotacji.

 

Chcielibyście Państwo skonsultować swój projekt i ustalić swoje szanse na pozyskanie wsparcia? Zapraszamy do umówienia spotkania.