Nabory na OZE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Szanowni Państwo,

bardzo powoli, ale oczekiwać możemy uruchamiania pierwszych konkursów w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021–2027 w ramach środków pochodzących z Regionalnych Programów Operacyjnych. Choć w większości województw prace legislacyjne jeszcze trwają, niektóre regiony opublikowały już harmonogramy naboru wniosków. Wiemy z nich, że nabory na OZE dla przedsiębiorstw pojawią się w:

  • województwie łódzkim – Program FELD 02.05 Odnawialne źródła energii. Przewidywany termin uruchomienia naboru wniosków to sierpień 2023 roku;
  • województwie małopolskim – Działanie 2.9 Wsparcie rozwoju OZE – dotacja. Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków to listopad 2023 roku;
  • województwie śląskim – Działanie 2.4 Odnawialne źródła energii z terminem rozpoczęcia naboru wniosków w październiku 2023 roku (tylko przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne).

Zwracam również uwagę, że moce przewidziane do dofinansowania w ramach programów regionalnych dla energii elektrycznej i energii cieplnej to:

  • wiatr: poniżej do 5 MWe,
  • biomasa: poniżej do 5MWe/5 MWth,
  • biogaz: poniżej 0,5 MWe/0,5 MWth,
  • woda: poniżej do 5 Mwe,
  • promieniowanie słoneczne: poniżej 0,5 Mwe/0,5 MWth,
  • geotermia: poniżej 2 MWth,

Demarkacja dotyczy sumarycznej mocy wszystkich jednostek wytwórczych danego rodzaju OZE wchodzących w skład projektu. Zaproponowane limity mocy nie dotyczą projektów realizowanych przez klastry energii lub spółdzielnie energetyczne oraz projektów parasolowych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym Doradcą!