Aktualności

4 sierpnia 2015

Nabór wniosków w ramach PO IR 3.2.1 Badania na rynek

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, które wspierać będzie wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez przedsiębiorców (MŚP) samodzielnie lub na ich zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 49 730 000,00 PLN
  • zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 450 270 000,00 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 PLN, w tym:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 PLN,
  • na usługi doradcze: 500 000 PLN.

Wnioski o dofinansowanie składać będzie można od 31 sierpnia do 30 września 2015 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z biurem METROPOLIS, tel. +48 61 820 54 44.

Źródło: http://poir.parp.gov.pl