Aktualności

27 lipca 2015

Nabór wniosków o przyznanie premii z PROW 2014-2020 młodym rolnikom

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o planowanym naborze wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naboru: 20.08 – 02.09.2015 r.

Beneficjenci - osoba, która:

 • ma nie więcej niż 40 lat,
 • posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 • po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
 • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Inne warunki:

 • młody rolnik ma trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa (SO) nie może być mniejsza niż 13 000,00 EUR i nie większa niż 150 000,00 EUR,
 • powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie rolnym - co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 ha,
 • biznes plan zakłada wzrost SO o co najmniej 10%,
 • pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Premia w wysokości 100 000,00 PLN będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I rata w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;
 • II rata w wysokości 20% - po realizacji biznes planu.

Na stronie ARiMR została opublikowana dokumentacja aplikacyjna.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami oraz kontakt z doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl

[MT]