Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PO IR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła dwa nabory wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020.

W ramach niniejszego poddziałania zostały ogłoszone dwa konkursy, przy czy jeden dedykowany jest elektromobilności (konkurs nr 2), a drugi konkurs przeznaczony jest projektom o pozostałej tematyce (konkurs nr 1).

Konkursy skierowane są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach konkursu nr 1 dofinansowanie jest skierowane na realizację przedsięwzięć polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Natomiast w ramach konkursu nr 2 o dofinansowanie mogą ubiegać się projekty w zakresie elektromobilności dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:

  • projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,
  • projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,
  • projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,
  • projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Ogólna pula środków, przeznaczonych na :

  • konkurs nr 1  - 71 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim, 679 mln PLN dla projektów zlokalizowanych poza woj. mazowieckim,
  • konkurs nr 2 dotyczący elektromobilności – 5 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim oraz 45 mln PLN dla projektów zlokalizowanych poza woj. mazowieckim.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 13.03.2017 roku do dnia 26.04.2017 roku.

Jeśli planują Państwo inwestycje i chcieliby omówić projekt pod kątem wytycznych niniejszych konkursów, to serdecznie zapraszam do kontaktu z naszą firmą.