Nabór wniosków o dofinansowanie na inwestycje dla średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim – Przedsiębiorco nie zwlekaj, czasu pozostało niewiele.

Jesteś przedsiębiorstwem prowadzącym działalność na terenie województwa lubelskiego? Planujesz inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne? Potrzebujesz wsparcia? Nic prostszego – do 10.04.2017 możesz złożyć wniosek o dofinansowanie dla swojego projektu.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług
  • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne)
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej

Budżet konkursu

Kwota przeznaczona na konkurs: 189 711 907,21.

Jakie dofinansowanie otrzymam?

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi: 60 %

Już teraz skontaktuj się z METROPOLIS w celu uzyskania szerszych informacji odnośnie działania 3.7. Taka szansa nie powtórzy się szybko!