Aktualności

28 października 2016

Nabór wniosków na wdrożenie B+R w mazowieckim

W dniu 28 października ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 3.3 Innowacje w MŚP - Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Nabór prowadzony będzie w okresie od 28.11.2016 do 31.01.2017.

Budżet konkursu – około 58 000 000,00 PLN

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Maksymalny poziom dofinansowania w regionach:

 • ciechanowsko-płocki - Mikro i małe przedsiębiorstwa 55%, średnie przedsiębiorstwa 45%
 • ostrołęcko-siedlecki - Mikro i małe 55%, średnie 45%
 • radomski i warszawski wschodni - Mikro i małe 55%, średnie 45%
 • warszawski zachodni - Mikro i małe 40%, średnie 30%
 • miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 - Mikro i małe 35%, średnie 25%
 • miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 - Mikro i małe 30%, średnie 20%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 4 000 000,00 PLN.

Minimalny kwota dofinansowania wynosi - 2 000 000,00 PLN.

 

Infolinia: 801 101 101, pn. – 8.30-17.30, wt.-pt. - godz. 8.30-15.30 lub e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Źródło:

http://funduszedlamazowsza.eu

W dniu 28 października ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, 3.3 Innowacje w MŚP - Typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)

Nabór prowadzony będzie w okresie od 28.11.2016 do 31.01.2017.

Budżet konkursu – około 58 000 000,00 PLN

Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są przedsiębiorstwa z sektora MŚP, tj.:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa,

prowadzące działalność gospodarczą, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na:

 • rozbudowie przedsiębiorstw związanych z wprowadzaniem na rynek produktów i usług nowych co najmniej w skali regionu w wyniku wdrożenia prac B+R,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianie w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) w wyniku wdrożenia prac B+R.

Maksymalny poziom dofinansowania w regionach:

 • ciechanowsko-płocki - Mikro i małe przedsiębiorstwa 55%, średnie przedsiębiorstwa 45%
 • ostrołęcko-siedlecki - Mikro i małe 55%, średnie 45%
 • radomski i warszawski wschodni - Mikro i małe 55%, średnie 45%
 • warszawski zachodni - Mikro i małe 40%, średnie 30%
 • miasto stołeczne Warszawa do dnia 31.12.2017 - Mikro i małe 35%, średnie 25%
 • miasto stołeczne Warszawa od dnia 01.01.2018 - Mikro i małe 30%, średnie 20%

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 4 000 000,00 PLN.

Minimalny kwota dofinansowania wynosi - 2 000 000,00 PLN.

 

 

Źródło:

http://funduszedlamazowsza.eu