Aktualności

6 lipca 2015

Nabór wniosków na projekty szkoleniowe realizowane w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w dniach 31.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował, że w dniach 31.07.2015 – 13.08.2015 będzie prowadził nabór wniosków w ramach Działania 8.2 "Uczenie się przez całe życie", który wspierać będzie projekty szkoleniowe podnoszące kompetencje językowe i/lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

O wsparcie, do 90% wydatków kwalifikowanych mogą ubiegać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Efektem projektu ma być uzyskanie przez uczestników szkoleń, zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie odpowiednich kompetencji.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS, tel. +48 61 820 54 44.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/