Aktualności

26 kwietnia 2015

Nabór wniosków na OZE do programu BOCIAN już w kwietniu

Wszystkich tych, którzy planują inwestycje w zakresie OZE informujemy, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, umieszczonym na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 17 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do działania BOCIAN.

Wszystkich tych, którzy planują inwestycje w zakresie OZE informujemy, że zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, umieszczonym na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 17 kwietnia 2015 roku rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie do działania BOCIAN. Konkurs prowadzony będzie w trybie naboru ciągłego do dnia 31 grudnia 2015 roku lub do wyczerpania alokacji wniosków.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Wspierane będą przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji OZE takich jak:

  • elektrownie wiatrowe,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych,
  • małe elektrownie wodne,
  • źródła ciepła opalane biomasą,
  • wielkoformatowe kolektory słoneczne wraz z akumulatorem ciepła,
  • biogazownie,
  • wysokosprawna kogeneracja.

Budżet programu to aż 570 mln PLN. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 40 mln zł).

Dzięki wprowadzonym przez NFOŚiGW zmianom Wnioskodawca może dokonać wyboru oprocentowania pożyczki:

  • na warunkach preferencyjnych (stanowi pomoc publiczną); oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi WIBOR 3M-100 pkt bazowych, nie mniej niż 2%.
  • na warunkach rynkowych (nie stanowi pomocy publicznej).

W ramach obecnego naboru nie wskazano minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych dla konkursu. Minimalne wartości określone są minimalną mocą zainstalowaną projektów, a obecny konkurs znacząco obniżył minimalne moce projektów, aby również małe instalacje mogły zawnioskować o wsparcie w ramach pożyczki z programu BOCIAN.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami działania, jakie znajdziecie Państwo w zakładce „Aktualne konkursy”. Zapraszamy także do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/