Aktualności

15 maja 2015

Nabór wniosków na Edukację ekologiczną

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie składać można w jednej z ośmiu kategorii tematycznych:

  1. Kategoria I - Przeciwdziałanie „niskiej emisji”
  2. Kategoria II - Woda i jej zasoby w Polsce
  3. Kategoria III - Ochrona różnorodności biologicznej na terenach rolniczych, w szczególności w kontekście zmian klimatu
  4. Kategoria IV - Technologie dla ochrony środowiska - edukacyjne centra technologii środowiskowych
  5. Kategoria V - Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie ich skutkom
  6. Kategoria VI - Postępowanie z pojazdami wycofywanymi z eksploatacji przez ostatnich właścicieli
  7. Kategoria VII - Niskoemisyjny rozwój Polski
  8. Kategoria VIII - Przyroda, gospodarka, człowiek - programy telewizyjne podnoszące wiedzę w zakresie dziedzictwa przyrodniczego Polski i racjonalnego gospodarowania zasobami oraz nowoczesnych technologii służących ochronie środowiska

Termin składania wniosków: od 11.05.2015 r. do 12.06.2015 r.

Alokacja środków (w podziale na 8 kategorii konkursowych): łącznie 20 000 000 PLN (dotacje) + 4 000 000 PLN (pożyczki na uzupełnienie wkładu własnego).

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl