Nabór wniosków dla przetwórców rolno-spożywczych

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 4.2. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój".

Nabór wniosków odbędzie się od 30 marca 2018 r. do 29 kwietnia 2018 r.

NA CO?

  • budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją,
  • zakup maszyn i urządzeń, oprogramowania.


WARUNKI DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania: 50%.

Maksymalna kwota pomocy: 10 mln PLN (na beneficjenta, w okresie 2014-2020) w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych.

Jeśli chcą Państwo uzyskać bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS.

Źródło: http://www.arimr.gov.pl/