Nabór na uzyskanie ochrony własności przemysłowej w PARP

Każdy Przedsiębiorca wie, jak ważna jest ochrona własności przemysłowej i ile można dzięki niej zyskać. Posiadanie chronionej prawnie własności przemysłowej to prestiż, renoma, ale i konkretne zyski, zarówno finansowe jak i pozafinansowe. Uzyskanie patentu lub innych praw ochronnych podnosi wartość i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Planując uzyskanie ochrony własności przemysłowej powinniśmy zwrócić się o pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dobre wieści są takie, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może dofinansować te koszty i pomóc Przedsiębiorcom w procesie budowania przez nie przewagi konkurencyjnej.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 6 marca 2018 roku i prowadzony jest do 29 listopada 2018 roku.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie  mogą otrzymać  projekty dotyczące:

  • uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej albo
  • realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z  rejestracji wzoru przemysłowego.

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTU
Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 10 000,00 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000,00 zł.
Maksymalna intensywność pomocy: 50% kosztów kwalifikowanych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy w gotowości do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

Źródło: www.parp.gov.pl