Nabór na przeprowadzenie prac B+R w województwie lubuskim

Z przyjemnością informuję, iż Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.1 Badania i innowacje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są:

  • przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw,
  • partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte będą mogły zostać następujące typy projektów:

  • I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 14.08.2017 roku do dnia 11.09.2017

 

ZASADY DOFINANSOWANIA
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 10 000 000,00 PLN.
Minimalna kwota dofinansowania w projektach B+R (I typ projektu) wynosi 100 000,00 PLN.
Minimalna kwota dofinansowania projektu dotyczącego inwestycji w infrastrukturę B+R (II typ projektu) – brak.
Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 40 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac B+R (I typ projektu):

  • mikro i małe przedsiębiorstwo – maksymalnie 80% badania przemysłowe i 60% prace rozwojowe,
  • średnie przedsiębiorstwo – maksymalnie 75% badania przemysłowe i 50% prace rozwojowe,
  • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% badania przemysłowe i 40% prace rozwojowe.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi (II typ projektu):

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

 

INNE WAŻNE INFORMACJE
Realizacja przedsięwzięć w ramach Działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania. Serdecznie zapraszam do kontaktu.