Aktualności

15 maja 2015

Nabór na OZE w województwie podlaskim

Zgodnie z opublikowanym w kwietniu 2015 roku harmonogramem naboru wniosków w październiku bieżącego roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania RPO WP 5.

Zgodnie z opublikowanym w kwietniu 2015 roku harmonogramem naboru wniosków w październiku bieżącego roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania RPO WP 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Realizacja działania ma przyczynić się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem, ale też w zużyciu końcowym energii brutto. Dofinansowanie mają szansę otrzymać między innymi inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs przewiduje projekty realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 50 mln PLN.

Celem uzyskania szerszych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/