Nabór dla przedsiębiorstw MŚP w Lubuskim

Z przyjemnością informujemy, iż planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 21 stycznia 2019 r. i zakończy się 11 lutego 2019 r.

 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE?
O wsparcie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorstwa sektora MŚP lub
  • partnerstwa /zrzeszenia przedsiębiorstw sektora MŚP.

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
I typ projektu  Wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP:

  • wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R (część badawcza projektu została przeprowadzona i/lub sfinansowana przez Beneficjenta ze środków własnych lub ze źródeł zewnętrznych),
  • wdrożenie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związanych z wdrażanym produktem/ usługą/technologią opracowanym/ną lub zakupionym/ną w Działaniu 1.1 Badania i innowacje,
  • wdrożenie wyników prac B+R będących kontynuacją badań/ prac rozwojowych, które zostały zrealizowane jako projekty badawcze tzw. „małej skali” lub projekty dotyczące ochrony własności intelektualnej w ramach III typu projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości, III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy.

 

POZIOM I ZASADY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

  • 55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Jeśli przedmiotowe działanie wpisuje się w Państwa plany inwestycyjne zachęcam do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/