NASZE PROJEKTY

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

Zobacz więcej

JANUSZ FIC
Prezes Zarządu

„Współpracę z Metropolis nawiązaliśmy w 2005 roku, a jej przedmiotem było pozyskanie dofinansowania dla projektu modernizacji miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie. Inwestycja obejmowała modernizację trzech jednostek kotłowych WR-10 o wydajności nominalnej 11,63 MW każda, wraz z modernizacją urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza. W efekcie zmodernizowano 3 kotły K-4, K-5 i K-6 ciepłowni, podwyższając ich efektywność i sprawność, co przyczyniło się do zwiększenia ilości produkowanego ciepła z jednostki paliwa. Dodatkowo przy każdym kotle, zainstalowano system odpylania, którego skuteczność szacuje się na 92%, co obniżyło emisję gazów o średnio 19%. Spółka Metropolis skutecznie wywiązała się ze swojego zlecenia, pozyskując nam dofinansowanie.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

1 334 000PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006
Działanie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Poddziałanie 2.4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Modernizacja miejskiej ciepłowni „Łężańska” w Krośnie 1 334 000,00 PLN

 

wszystkie projekty