NASZE PROJEKTY

METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zobacz więcej

WOJCIECH NAWROCKI
Członek Zarządu

„Polskie przysłowie ”szewc bez butów chodzi”, nie ma na szczęście zastosowania do naszej firmy, która pozyskując na co dzień dotacje dla swoich Klientów zadbała również o własny rozwój. Jak dotąd, pozyskaliśmy dla siebie dofinansowanie aż siedmiokrotnie, na łączną kwotę niespełna 3 mln zł dotacji! Dotacje otrzymaliśmy zarówno na działania inwestycyjne, jak i projekty doradcze i szkoleniowe, wśród których warto wspomnieć o projektach pilotażowych, realizowanych na zlecenie PARP, skierowanych dla MŚP w ramach sieci Krajowego Systemu Usług, której jesteśmy ośrodkiem.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

2 994 176PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

PO KL 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Podniesienie kwalifikacji pracowników urzędów gminnych w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego z nimi związanych 709 031,18 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat I Wdrożenie innowacyjnych usług wizualizacji marketingowej z wykorzystaniem technologii LED 153 000,00 PLN
PO KL 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej 129 880,00 PLN
PO KL 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Pilotaż usługi w zakresie finansowania zwrotnego dla mikro i małych przedsiębiorstw 500 000,00 PLN
PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wdrożenie systemu B2B usprawniającego procesy biznesowe w branży usług doradztwa gospodarczego w firmie METROPOLIS 373 415,00 PLN
PO KL 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro- i małych przedsiębiorców 636 650,00 PLN
PO KL 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 492 200,00 PLN

 

wszystkie projekty