Aktualności

2 marca 2015

Lubuski wynalazca!

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs pt.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs pt.: „Lubuski wynalazca”, który skierowany jest dla dzieci i młodzieży uczącej się w województwie lubuskim. Zadaniem uczestników jest stworzenie dowolnego przedmiotu, urządzenia, maszyny lub wykorzystanie istniejących przedmiotów i urządzeń w zupełnie nowym przeznaczeniu.

Uczestnicy mogą wziąć udział w dwóch kategoriach:

  • ,,Mój wymarzony robot”,
  • ,,Genialny wynalazek”.

Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do 10 kwietnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Źródło: http:// www.lrpo.lubuskie.pl/