NASZE PROJEKTY

Lomania Polsko-Francuska Sp. z o.o.

Zobacz więcej

GILLES GREIVELDINGER
Dyrektor Zarządzający

„Jesteśmy zakładem zajmującym się przetwórstwem pieczarek i regularnie korzystamy z pomocy udzielanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z METROPOLIS współpracujemy od samego początku naszej przygody z tym programem. Zrealizowaliśmy wspólnie już trzy projekty, które pomogły unowocześnić nasz zakład oraz zwiększyć jakość i gamę oferowanych produktów. Wynikiem współpracy z doradcami z METROPOLIS i uzyskanego dzięki nim wsparcia było zwiększenie tempa rozwoju naszej firmy.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

1 318 065PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Wprowadzenie nowej technologii konserwacji produktów - sterylizacji oraz modernizacja zakładu przetwórstwa pieczarek i jego parku maszynowego 352 773,60 PLN
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Budowa rampy przeładunkowej oraz zakup maszyn, urządzeń, aparatury kontrolnej, środków transportu wewnętrznego i oprogramowania klasy ERP 606 382,80 PLN
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Poprawa wydajności i standardów jakościowych poprzez automatyzację procesu przygotowania produktów do sprzedaży 358 908,80 PLN

 

 

wszystkie projekty