Aktualności

10 listopada 2015

Listy priorytetowych programów NFOŚiGW na 2016 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedstawił do konsultacji listy priorytetowych programów na 2016 rok.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedstawił do konsultacji listy priorytetowych programów na 2016 rok.

Jak informuje NFOŚiGW, propozycja listy na 2016 rok odzwierciedla realizację priorytetów określonych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska zgodnie ze Wspólną Strategią działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku oraz wyznaczone w Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku.

Na liście znajdziemy wiele konkursów, stanowiących kontynuację wcześniejszych działań z 2015 roku. Dla OZE dedykowane pozostaną działania Prosument czy BOCIAN, a także instrumenty współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wśród działań wspierających poprawę atmosfery nadal znajdziemy działania takie jak KAWKA czy LEMUR. Planowany do przeprowadzenia jest również jeden z programów międzydziedzinowych GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Na liście projektów priorytetowych znaleźć jednak możemy kilka nowych pozycji NFOŚiGW, oto kilka z nich:

  • Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.
  • Gazela BIS - niskoemisyjny zbiorowy transport miejski.
  • E-pojazdy – linia dofinansowania dla indywidualnego transportu ekologicznego.
  • SZAROTKA – dofinansowanie wdrożenia znaków informujących konsumenta o oddziaływaniu produktu na środowisko, w tym m. in. certyfikowanych eko-znaków, systemów zarządzania ISO 14001 oraz ISO 50001, a także systemu ETV.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z listą programów priorytetowych na 2016 rok dostępną na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Źródło: www.nfosig.gov.pl