Aktualności

16 września 2015

Kredyt na innowacje technologiczne

Wszystkich tych, którzy skorzystali z Kredytu technologicznego i byliby zainteresowani kolejnymi dotacjami z ww.

Wszystkich tych, którzy skorzystali z Kredytu technologicznego i byliby zainteresowani kolejnymi dotacjami z ww. działania informujemy, że w perspektywie 2014–2020 doczekało się ono swojej kontynuacji w postaci poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020. Co więcej, nabór wniosków o dofinansowanie planowany jest już w IV kwartale 2015 roku.

Za wdrażanie poddziałania odpowiedzialny będzie Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredyt na innowacje technologiczne (wcześniej kredyt technologiczny) to instrument wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu udzielanego przez banki komercyjne na realizację inwestycji technologicznej. Całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln EUR.

Alokacja przeznaczona na konkurs to aż 303 mln PLN. Szersze  informacje na temat konkursu opublikowane zostaną wraz z dokumentacją konkursową 3 listopada 2015 roku. Wnioski natomiast będą przyjmowane w terminach od 7 grudnia 2015 roku do 20 stycznia 2016 roku.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: www.bgk.com.pl