KPO Nabór dla centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

Szanowni Państwo,

informuję, że w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie w Ramach Działania A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów  rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności – w związku z wykonywaniem działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych.

DLA KOGO?

O wsparcie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej lub
 • podmioty, które zawarły umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,

prowadzące działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w ramach jedego z poniższych kodów PKD działalności:

 • 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – z wyłączeniem sprzedaży hurtowej nieprzetworzonego tytoniu,
 • 46.22.Z Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,
 • 46.23.Z Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,
 • 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
 • 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
 • 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, olejów i tłuszczów,
 • 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej koncentratów, soków i nektarów owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych,
 • 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – dotyczy wyłącznie sprzedaży hurtowej cukru,
 • 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – z wyłączeniem przypraw,
 • 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
 • 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 • 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C Przeładunek towarów – dotyczy załadunku, rozładunku i przeładunku towarów –wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury,
 • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – dotyczy wyłącznie wynajmu budynków niemieszkalnych, przeznaczonych na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi umożliwianego przez rolno- spożywcze rynki hurtowe,
 • 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem – wyłącznie w zakresie produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury.

 

NA CO?

Wsparcia udziela się na:

 1. Budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:
  1. budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno spożywczych, zwanych dalej „artykułami rolno-spożywczymi”,
  2. obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych, oraz gospodarowania odpadami i ochroną środowiska;
 2. Zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno spożywczych;
 3. Zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, a na terenie rolno spożywczych rynków hurtowych – artykułów rolno-spożywczych.

Wsparcia nie udziela się na przedsięwzięcia dotyczące sprzedaży detalicznej.

WARUNKI WSPARCIA

 • Dotacja do 50% kosztów kwalifikowalnych,
 • Minimalna wartość dofinansowania – 250 tys. zł.
 • Maksymalna wartość dofinansowania – 15 mln zł.

W przypadku zainteresowania Programem zapraszamy do kontaktu. Chętnie przekażemy szersze informacje na temat konkursu i pomożemy Państwu w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie.