Aktualności

7 września 2015

Korekta harmonogramu naborów projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W nowej wersji harmonogramu skorygowano termin ogłoszenia naboru dla działania 8.

W nowej wersji harmonogramu skorygowano termin ogłoszenia naboru dla działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. W poprzedniej wersji dokumentu omyłkowo wskazano złą datę rozpoczęcia tego konkursu. Termin ogłoszenia naboru przewidziany jest na październik.

Harmonogram przewiduje organizację 15 naborów w 9 działaniach i poddziałaniach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

  • poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych,
  • działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi,
  • działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach,
  • działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna,
  • działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego,
  • działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego,
  • działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego,
  • działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,
  • działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Pierwsze nabory ruszą już w październiku 2015 r. i będą dotyczyły projektów z zakresu: inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu, ochrony dziedzictwa kulturowego i rozwoju zasobów kultury, wsparcia istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Źródło: www.pois.gov.pl