Aktualności

1 lutego 2016

Konkurs na Dotacje bezpośrednie dla MŚP w województwie podkarpackim

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do działania RPO Podkarpackie 1.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie do działania RPO Podkarpackie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Ważne Informacje:

 1. Termin naboru wniosków: od 19 stycznia 2016 godz. 8.00 do 31 marca 2016 godzina 15:30. Data przesłania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie i tożsamej wersji papierowej musi zawierać się w okresie naboru wniosków.
 2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 31 grudnia 2016 r.
 3. Dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
  mikro i małe przedsiębiorstwo – 70% wydatków kwalifikowanych,
  średnie przedsiębiorstwo – 60% wydatków kwalifikowanych.
 4. Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:
  - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  - maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,
  dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:
  - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
  - maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.
 5. Budżet konkursu: 200 000 000 PLN.
 6. Zakończenie realizacji projektu: do 30 czerwca 2018 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: http://www.rpo.podkarpackie.pl/