Aktualności

10 listopada 2015

Konkurs dla OZE w województwie podlaskim

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do działania Działanie 5.

Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego do działania Działanie 5.1 "Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii". Konkurs wspierać będzie inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej o nieprzekraczalnej mocy instalacji:

 • energia wodna – do 5 MWe,
 • energia wiatru – do 5 MWe,
 • energia słoneczna – do 2 MWe/MWth,
 • energia geotermalna – do 2 MWth,
 • energia biogazu – do 1 MWe,
 • energia biomasy – do 5 MWth/MWe.

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • duże przedsiębiorstwa, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producenci rolni,
 • grupy producenckie,
 • spółdzielnie,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmioty działające w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Wnioski będzie można składać w terminie od 30.11.2015 do 30.12.2015 roku.
Budżet przeznaczony na najbliższy konkurs to: 50 000 000,00 PLN.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: https://rpo.wrotapodlasia.pl/