Kolejny nabór wniosków na projekty inwestycyjne w Wielkopolsce

Z przyjemnością informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował harmonogram naboru wniosków na 2018 rok. Zgodnie z dokumentem już w sierpniu 2018 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków dla poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców, planujących zakup rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

  • środki trwałe;
  • wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa

FINANSE
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 90 000 000 PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Już dziś możemy rozpocząć przygotowania do wnioskowania o wsparcie.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/