Kolejne środki na wsparcie prac badawczo-rozwojowych, tym razem w woj. kujawsko-pomorskim

Miło mi poinformować, że został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wnioski będzie można składać od 31 marca do 12 maja 2017 roku.

Konkurs skierowany jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Proszę mieć jednak na uwadze, że o dofinansowanie nie mogą się starać partnerstwa przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach (budowa, zakup  aparatury,  sprzętu,  technologii oraz innej  niezbędnej  infrastruktury,  która  służyć  będzie  prowadzeniu  prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.), w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Poniżej przedstawiam Państwu warunki wsparcia:

 1. Maksymalny poziom dofinansowania dla prac B+R:
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – maksymalnie 80% badania przemysłowe i 60% prace rozwojowe,
 • średnie przedsiębiorstwo – maksymalnie 75% badania przemysłowe
  i 50% prace rozwojowe,
 • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% badania przemysłowe
  i 40% prace rozwojowe
  .
 1. Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych – według Mapy Pomocy Regionalnej:
 • średnie przedsiębiorstwo – 45% kosztów kwalifikowanych,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 55% kosztów kwalifikowanych.
 1. Minimalna wartość projektu: 300 tys. PLN.

Budżet niniejszego konkursu wynosi 33 649 500,00 zł.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi Doradcami celem omówienia Państwa planów inwestycyjnych.

 

Źródło: http://www.mojregion.eu/