Już w czerwcu ruszy nabór dla innowacyjnych MSP w województwie kujawsko – pomorskim

Przypominamy, że już 29.06.2018 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla Innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do rozpoczęcia przygotowań do wnioskowania o wsparcie. Czasu zostało naprawdę niewiele.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
  3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

FINANSE
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 55% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 960 361 209 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo