Innowacje w MŚP - konkurs w województwie śląskim

Informuję, iż w grudniu 2017 roku w województwie śląskim uruchomiony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI
Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”.

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie.

Do konkursu mogą przystąpić Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

FINANSE
Minimalna wartość dofinansowania: 100 000 PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
  • 35% kosztów kwalifikowanych dla przedsiębiorstw średnich.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 63 049 668,00 PLN.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://rpo.slaskie.pl/