Aktualności

17 marca 2015

„Inicjator innowacji” czyli promocja innowacyjności na polskim rynku

Wszystkie organizacje prowadzące działalność innowacyjną, niezależnie od rozmiaru, formy własności czy sektora gospodarki, mogą przystąpić do pierwszej edycji konkursu „Inicjator Innowacji”, którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku.

Wszystkie organizacje prowadzące działalność innowacyjną, niezależnie od rozmiaru, formy własności czy sektora gospodarki, mogą przystąpić do pierwszej edycji konkursu „Inicjator Innowacji”, którego celem jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Nad organizacją konkursu czuwa tygodnik Newsweek Polska, a partnerem merytorycznym jest firma doradcza PwC.

Zgłoszenia będą ocenianie w 4 kategoriach:

  • duże przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat,
  • małe i średnie przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat,
  • start-up-y (firmy utworzone nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem podlegającym ocenie),
  • innowacyjny projekt roku – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez naukę i biznes.

Jeśli zatem jesteście Państwo podmiotem, który odniósł duże sukcesy rynkowe dzięki inwestowaniu w działalność innowacyjną i konsekwentnie ją rozwijacie, wykorzystujecie prace badawczo – rozwojowe do wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, stworzyliście nowe rozwiązania, technologie, produkty i usługi, a następnie przeprowadziliście proces ich komercjalizacji - ten konkurs jest skierowany właśnie dla Was.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 23 marca 2015 roku. Jeśli zatem bylibyście Państwo zainteresowani, zachęcamy do zapoznania się z warunkami udziału w konkursie bezpośrednio na stronie organizatora. Udział w konkursie i ewentualnie wyróżnienie lub nawet zwycięstwo może okazać się doskonałą możliwością, jaka da szansę rozwoju Państwa podmiotu, a także będzie uhonorowaniem dotychczas prowadzonej działalności.

Źródło: www.newsweek.pl