III Konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 30.03.2018 roku.

NA CO?

W ramach Działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M. P. z 2016 r. poz. 1184), mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym m.in.:

  1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE);
  5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile: beneficjent nie posiada już takiego systemu dotyczącego zarządzania danym komponentem gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, jest to uzasadnione ekonomicznie i wynika z audytu energetycznego).

WARUNKI DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia:
Pomoc zwrotna (wraz z możliwą uzyskania premii inwestycyjnej od 5-15% w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej).

Pomoc zwrotna (P):

  • maksymalny intesywność dofinansowania: 75%
  • okres finansowania: do 15 lat;
  • oprocentowanie: 0,00%;
  • karencja: do 12 miesięcy (od daty zakończenia realizacji inwestycji).

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje odnośnie działania, zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/