Aktualności

27 lipca 2015

II nabór wniosków do programu priorytetowego NFOŚiGW - Edukacja ekologiczna

NFOŚiGW ogłosił, że termin składania wniosków w ramach II naboru z programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" przeprowadzony zostanie od 13.

NFOŚiGW ogłosił, że termin składania wniosków w ramach II naboru z programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" przeprowadzony zostanie od 13.08.2015 r. do 21.08.2015 r. do godz. 15:30.

Alokacja środków: 1 500 000 PLN (dotacja) + 200 000 PLN (pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego). Przewidziano wybór jednej kampanii cross-mediowej.

Tematyka akcji: Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – aspekty środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NFOŚiGW.

Źródło: nfosigw.gov.pl