Aktualności

1 kwietnia 2015

Harmonogram naborów Wniosków w województwie opolskim

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Opolskiego przyjął harmonogram naborów wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015 r.

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Opolskiego przyjął harmonogram naborów wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na 2015 r. Przewiduje on możliwość ubiegania się o dotację m.in. w ramach:

  • Działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, który będzie wspierał przedsięwzięcia polegające na: budowie, rozbudowie, zakupie wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej; przeprowadzania prac badawczo-rozwojowych,
  • Działania 2.3 Wzmocnienie otoczenie biznesu, wspierającego rozwój IOB dla świadczenia zaawansowanych, udoskonalonych usług dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstw,
  • Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja, które umożliwi otrzymanie dotacji na opracowanie nowych modeli biznesowych MSP w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwierania nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej, promocję przedsiębiorstw.
  • Poddziałania 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej, umożliwiającego poszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego.

Na wszelkie Państwa pytania dotyczące planowanych naborów odpowie Zespół METROPOLIS pod numerem telefonu 61 820 54 44 (bądź mail: info@metropolisdg.pl).

Źródło: http://rpo.opolskie.pl