• Nowa Siedziba i Zakład firmy Grzybmar Sp. z o.o. wybudowany z dotacji w ramach PROW 1.2.3
  • Hala załadunku i rozładunku grzybów
  • Linia do pakowania grzybów w tacki
  • Doki do załadunku i rozładunku grzybów
NASZE PROJEKTY

Grzybmar Sp. z o.o.

Zobacz więcej

ADAM MATUSZEWSKI
Prezes Zarządu

„Współpracę z firmą METROPOLIS nawiązaliśmy w 2007 roku, w kluczowym momencie rozwoju naszej działalności, kiedy staliśmy przed zadaniem budowy całkowicie nowego zakładu skupu grzybów, warzyw i owoców w miejscowości Wielichowo Wieś. Była to dla nas strategiczna inwestycja, więc i zadanie pozyskania dofinansowania oddaliśmy w ręce sprawdzonej i już wtedy bardzo doświadczonej firmy METROPOLIS. Wszystko się udało. Otrzymaliśmy dotację na postawienie nowego zakładu wraz z jego wyposażeniem w agregaty chłodnicze, linię do pakowania oraz wózki widłowe.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

996 544PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Zwiększenie mocy przerobowych zakładu oraz wzrost jakości poprzez poprawę warunków przechowywania grzybów 996 544,80 PLN

 

wszystkie projekty