GameINN – dotacja dla branży kreatywnej

Od 05 maja do 06 lipca 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach kolejnego już naboru do działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  - GameINN, I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wnioski o dofinasowanie należy składać do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który to jest Operatorem tego programu.

100 mln złotych to środki jakie przeznaczono na niniejszy konkurs.

Wsparcie skierowane jest dla przedsiębiorstw i konsorcjów, które planują realizację na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Należy mieć na uwadze, że projekt, który nie będzie przewidywał przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z wytycznymi konkursu nie będzie mógł otrzymać dofinansowania.

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest m.in. wpisanie się projektu w agendę badawczą programu oraz zobowiązanie firmy do wdrożenia wyników projektu.

Projekt powinien wpisywać się w jeden z zakresów tematycznych tzw. obszarów badawczych:

  • projektowania i wzornictwa w zakresie gier wideo;
  • platform, silników oraz technik przetwarzania;
  • zastosowania sztucznej inteligencji;
  • nowych narzędzi i mechanizmów interakcji;
  • cyfrowej dystrybucji i wieloosobowych rozgrywek online;
  • narzędzi i wiedzy wspierających proces wytwórczy gier;
  • rozszerzenia zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

Wszystkich zainteresowanych konkursem, zapraszamy do współpracy.

Źródło: http: https://www.poir.gov.pl/