• Siedziba firmy G.EN. GAZ Energia w Tarnowie Podgórnym k/ Poznania
  • Budowa sieci gazowej dofinansowana z PO IiŚ 10.2
  • Zasypywanie gazociągu i ubijanie gruntu
  • Kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem
NASZE PROJEKTY

G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o.

Zobacz więcej

FALKO THORMEIER
Prezes Zarządu

„Współpracę ze Spółką METROPOLIS rozpoczęliśmy w 2010 roku od sukcesu pozyskania dotacji z Instytutu Nafty i Gazu na budowę sieci gazowej w ramach projektu Czernica – III etap. Nasza inwestycja, zrealizowana na terenie dwóch gmin w woj. dolnośląskim, została skutecznie rozliczona, kontrole zakończone brakiem uwag, a dofinansowanie wypłacone. Pozwala mi to z pełnym przekonaniem polecić usługi firmy METROPOLIS w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów o dofinansowanie w gazownictwie.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

6 372 480PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 10.2 Budowa systemów dystrybucji gazu ziemnego na terenach
niezgazyfikowanych i modernizacja istniejących sieci
Budowa sieci gazowej wraz z przyłączami w ramach Projektu Czernica – III etap 6 372 480,03 PLN

 

wszystkie projekty