Fundusze Norweskie w PARP – przyjmowanie wniosków wydłużone ze względu na epidemię koronawirusa

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia PARP w ramach programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” będą mieli na to czas do 14 maja 2020 r. To więcej o ok. 1,5 m-ca wobec pierwotnego terminu, który był wyznaczony na 31 marca br.

Decyzja o zmianie terminu naborów została podjęta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w porozumieniu z partnerem norweskim Innovation Norway oraz Krajowym Punktem Kontaktowym w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i uwzględnia problem, który przedsiębiorcy mogą mieć w związku z przygotowaniem i złożeniem wniosków.

Wydłużenie naboru dotyczy wszystkich konkursów, tj.:

·       technologie przyjazne środowisku,

·       technologie poprawiające jakość życia,

·       innowacje w zakresie wód śródlądowych lub morskich,

·       schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Pozostałe warunki udziału w konkursie pozostają bez zmian.

Nasi DORADCY są do Państwa dyspozycji.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już 10 marca 2020 roku w godz. 9.00 - 14.40 organizuje w swojej siedzibie szkolenie dla wnioskodawców programu Sokół.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady udzielania dofinansowania, regulamin konkursu, system oceny i procedura oraz kryteria wyboru projektów, wniosek o dofinansowanie oraz pomoc publiczna.

Zgłoszenia przyjmowane są za pomocą formularza on-line zamieszczonego na stronie funduszu, a termin ich nadsyłania upływa 8 marca br.

Zapraszamy jednak do kontaktu z Naszymi specjalistami.