Dotacje na Mazowszu dla przedsiębiorstw na zwiększenie efektwynowści energetycznej, typ projektu - Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji

Informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu – Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji.

O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą starać się:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • instytucje kultury;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 06 czerwca 2017 r.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji
  w tym również z OZE;
 • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Na realizację Działania przeznaczono kwotę około 30 000 000,00 mln PLN.

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Maksymalna intensywność pomocy wynosi odpowiednio:

 • 70% dla małych przedsiębiorców,
 • 60% dla średnich przedsiębiorców,
 • 50% dla dużych przedsiębiorców.

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu.