Efektywność energetyczna - nabór wniosków w warmińsko - mazurskim

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Wnioski o dofinansownie będą przymowane w terminie od 29.06.2018 roku do dnia 21.07.2018 roku.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorstwa MŚP oraz przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

  1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
  2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
  3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach wraz z możliwością wymiany źródeł ciepła, w tym z możliwością zastosowania OZE (w przypadku budynków administracyjnych wyłącznie jako element projektu);
  4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
  5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
  6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
  7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

Jeśli macie Państwo projekt, który potencjalnie wpisuje się w ww. działanie i chcielibyście skonsultować możliwość otrzymania wsparcia zachęcam do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Źródło: http://rpo.warmia.mazury.pl/