Efektywność energetyczna – mazowieckie

Zgodnie z aktualnym harmonogramem Regionalnego Programu operacyjnego województwa mazowieckiego, w tym roku zostanie ogłoszony nabór wniosków w  ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna.

TERMIN OGŁOSZENIA NABORU
Kwiecień 2018 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

  • przedsiębiorstwa,
  • JST,
  • Instytucje kultury,
  • Spółdzielnie mieszkaniowe.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  • budowa, rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE,
  • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji,

Przy czym dopuszczalna moc instalacji realizacji projektów do 1 MWe.

W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu