Aktualności

6 lipca 2015

E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła Program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła Program priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko. Nabór do ww. działania planowany jest do ogłoszenia już w czerwcu br. Budżet programu to aż 1 mld zł.

W ramach Programu NFOŚiGW zaoferuje na warunkach preferencyjnych pożyczki (3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), wynoszące od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Pożyczka będzie mogła ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20 proc.  Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty, niż wynikające z wymagań prawnych.

Realizacja programu ma przyczynić się do zwiększenia korzyści dla środowiska, poprawić warunki życia w regionach, narażonych na zanieczyszczenia przemysłowe. Głównym celem programu jest przede wszystkim zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych, a także zmniejszenie emisji CO2, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i innych szkodliwych emisji do atmosfery.

Celem uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z METROPOLIS.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/