Drugi konkurs dla dużych przedsiębiorstw na Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii

Informujemy, iż 02.03 NFOŚiGW ogłosił drugi konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. O dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu mogą starać się duże przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 29 maja 2017 r.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

Chodzi m.in. o takie działania, jak:

  • przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
  • głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
  • zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych;
  • budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Na realizację Działania przeznaczono kwotę aż 300 000 000,00 PLN.

FORMA WSPARCIA

Pomoc zwrotna (wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej)

W przypadku działania 1.2 jest to oprocentowane zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu (zmniejszenia zużycia energii).

W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu.

Źródło: NFOŚiGW