Aktualności

1 kwietnia 2015

Dotacje w województwie śląskim w 2015 roku

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów w roku 2015, który przewiduje nabór Wniosków m.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął harmonogram naborów projektów w roku 2015, który przewiduje nabór Wniosków m.in. w ramach:

  • Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach,
  • Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB,
  • Działania 3.1 Poprawa warunków dla rozwoju MŚP,
  • Działania 3.2 Innowacje w MŚP,
  • Działania 4.1 Odnawialne źródła energii.

W tym roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego wspierać  będzie przede wszystkim projekty mające na celu wdrożenie innowacyjności w przedsiębiorstwach, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój ekonomii społecznej, wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: www.rpo.slaskie.pl