Aktualności

15 maja 2015

Dotacje w województwie mazowieckim w 2015 roku

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął harmonogram składania wniosków w 2015 r.

Zarząd województwa mazowieckiego przyjął harmonogram składania wniosków w 2015 r., który przewiduje uruchomienie kilkunastu konkursów o łącznym budżecie 215,9 mln euro, czyli około 870 mln zł.  Pierwsze nabory w ramach perspektywy 2014-2020 mają ruszyć już we wrześniu.

W tym roku uruchomione będą nabory wniosków o dofinansowanie m.in. w ramach:

  • Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,
  • Poddziałania 3.1.1 Rozwój MŚP w ramach ZIT na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych,
  • Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych,
  • Działania 4.2 Efektywność energetyczna,
  • Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejsca w ramach ZIT na projekty typu: Parkingi „Parkuj i jedź”,
  • Działania 5.4 Ochrona bioróżnorodności,
  • Działania 10.1. Edukacja ogólna i przedszkolna.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz weryfikacji szans otrzymania wsparcia, zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS, tel. +48 61 820 54 44

Źródło: http://funduszedlamazowsza.eu