Aktualności

1 kwietnia 2015

Dotacje w województwie kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził zaktualizowany harmonogram naborów wniosków.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził zaktualizowany harmonogram naborów wniosków. Zgodnie z nim w 2015 r. będzie możliwość składania wniosków m.in. w ramach priorytetów:

  • 1b: Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje,
  • 3b: Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
  • 4a: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • 4c: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych w sektorze mieszkaniowym,
  • 6c: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Osoby chcące realizować inwestycje w województwie kujawsko-pomorskim zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS w celu oceny szans i możliwości pozyskania dotacji dla planowanych projektów.

Źródło:  http://mojregion.eu