Aktualności

15 maja 2015

Dotacje w województwie dolnośląskim w 2015 roku

Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął Ramowy harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zarząd województwa dolnośląskiego przyjął Ramowy harmonogram naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.  Ramowy harmonogram, zgodnie z założeniami pełni funkcję informacyjną - wskazuje punkt w czasie, w którym mogą zostać ogłoszone konkursy w danym priorytecie inwestycyjnym.

Szczegółowy harmonogram naborów na lata 2015-2016 będzie ogłoszony w połowie maja 2015 r.

Na dzień dzisiejszy jednak Ramowy harmonogram RPO WD wniosków w 2015 r., przewiduje uruchomienie kilkunastu konkursów. Pierwsze nabory w ramach perspektywy 2014-2020 mają ruszyć już w III kwartale.

W tym roku uruchomione będą nabory wniosków o dofinansowanie m.in. w ramach:

 • Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa,
 • Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
 • Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP,
 • Działania 2.1 E-usługi publiczne,
 • Działania 3.2 Efektywność energetyczna i użycie OZE w przedsiębiorstwach,
 • Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym,
 • Działania 3.5 Wysokosprawna kogeneracja,
 • Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe,
 • Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych,
 • Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa,
 • Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
 • Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i ponadgimnazjalną,
 • Działania 8.1 Zapewnienie dostępu do zatrudnienia,
 • Działania 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
 • Działania 8.3 Godzenie życia zawodowego i prywatnego,
 • Działania 8.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian,
 • Działania 8.5 Aktywne i zdrowe starzenie się,
 • Działania 9.1 Aktywna integracja,
 • Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych,
 • Działania 9.3 Wspieranie gospodarki społecznej.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz weryfikacji szans otrzymania wsparcia, zachęcamy do kontaktu z biurem METROPOLIS, pod nr tel. +48 61 820 54 44

Źródło: http://rpo.dolnyslask.pl/