Dotacje na udział w targach POIR 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Z przyjemnością informuję, że 25 stycznia ogłoszono nabór wniosków do działania POIR 3.3.3 Go to Brand.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych, działania promocyjne,
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą.

KTO MOŻE UZYSKAC DOFINANSOWANIE?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • części samochodowe i lotnicze,
 • maszyny i urządzenia,
 • moda polska,
 • IT/ICT,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • sprzęt medyczny,
 • branże kosmetyczna,
 • meblarska,
 • usług prozdrowotnych.

FINANSOWANIE
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 430 tys. PLN, do 85% kosztów kwalifikowanych.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Wnioski o dofinansowanie można składać do 4 kwietnia 2019 r.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.

W przypadku zainteresowania, bardzo proszę o kontakt.

Źródło: www.parp.gov.pl