Aktualności

1 września 2016

Dotacje na szkolenia w woj. zachodniopomorskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw w oparciu o system popytowy

W ramach naboru można otrzymać wsparcie na świadczenie:

 • usług szkoleniowych,
 • usług rozwojowych o charakterze zawodowym, w tym m.in.: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych oraz inne, które umożliwiają uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • innych usług rozwojowych:
  - usługi doradcze, w tym doradztwo, superwizja, facylitacja,
  - coaching,
  - mentoring,
  - studia podyplomowe,
  - projekt zmiany,
  - egzamin,
 • usług e-learningowe.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

 • 85 %

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi 54 000 000 PLN.

Wnioski należy składać w terminie: od 30.09.2016 do 31.10.2016 r.

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z doradcami METROPOLIS.

 

Źródło: http://www.rpo.wzp.pl/