Aktualności

26 kwietnia 2015

Dotacje na projekty demonstracyjne w ramach PO IR 1.1.2

NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.

NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”.

W ramach niego będą wspierane projekty, które obejmują prace rozwojowe, których efektem będzie wytworzenie instalacji demonstracyjnej.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o wsparcie:

  • do 45% kosztów kwalifikowanych - mikro i mali przedsiębiorcy (z możliwością zwiększenia do 60%),
  • do 35% kosztów kwalifikowanych - średni przedsiębiorcy (z możliwością zwiększenia do 60%),
  • do 25 % kosztów kwalifikowanych - duże podmioty (z możliwością zwiększenia do 40%).

Przy czym minimalna wartość kosztów kwalifikowanych to 5 mln PLN dla MŚP, a 20 mln PLN dla dużych podmiotów.

Budżet przeznaczony na najbliższy nabór, który odbędzie się w dniach od 7 maja do 22 czerwca 2015 r. to 500 mln PLN.

Źródło: http://www.ncbr.gov.pl/